Введення початкових залишків по зарплаті

Документ Введення початкових залишків по зарплаті призначений для заповнення початкових залишків за сумами заборгованості перед працівником по заробітній платі, внесків до фондів соціального страхування, ПДФО та проводок за цими сумами (рисунок 16 ). Роботу з документом можна починати тільки після того, як введені кадрові накази і визначені набори внесків до фондів соціального страхування.
Кнопка Заповнити формує список актуальних працівників та набори рядків у табличних частинах Нарахування, Внески, ПДФО. Таблична частина Нарахування - тут вносяться залишки невиплаченої зарплати за кожен період окремо.
Таблична частина Вклади - необхідно заповнити залишки утриманих внесків із зарплати працівників у розрізі фондів соціального страхування окремо за кожний період.
Суми потрібно Введення початкових залишків по зарплаті вносити по кожному фонду загальною сумою по підприємству.
У табличній частині Внески присутні одночасно внески працівників в Фонди соціального страхування та внески на фонд відплати праці в Фонди соціального страхування, які сплачує підприємство. Таблична частина ПДФО - вносяться залишки утриманого, але не перерахованого ПДФО окремо за кожний період і по кожній людині. Після закінчення заповнення табличних частин Нарахування, Внески, ПДФО на сторінці Проводки необхідно виконати обробку заповнення табличної частини за допомогою кнопки Сформувати проводки (рисунок 17 ).


Рисунок 16 Екранна форма вікна документа Введення початкових залишків по зарплаті

Рисунок 17 Екранна форма вікна документа Введення початкових залишків по зарплаті закладка Проводки

Хід виконання:

Відповісти на питання Введення початкових залишків по зарплаті та виконати вправи, задачі.

Вправи:

1 Ввімкнути комп’ютер.

2 Запустити програму 1С «Підприємство 8.2»

3 Вправа 1 При реєстрації прийому в організацію нового працівника від нього необхідно отримати трудову книжку і відомості з інших документів: паспортні дані, ІПН та відомості про страховий свідоцтві ПФР. Крім того, для правильного розрахунку ПДФО потрібно оформити заяву на застосування базової пільги. Якщо співробітник приймається на роботу як сумісник, необхідно нагадати йому, що він має право на застосування податкової пільги лише на одному місці роботи. Так само необхідно отримати відомості про дітей і утриманців, а також, у разі потреби, дані, що підтверджують право працівника на отримання додаткових пільг Введення початкових залишків по зарплаті.
Якщо працівник раніше ніде не працював, то в момент прийому на роботу організація виписує на нього трудову книжку. Потім організація передає відомості на працівника до інспекції ФНС для отримання ІПН та анкету у відділення ПФ для отримання страхового свідоцтва. Відомості про працівника як про фізичну особу можна ввести безпосередньо в довідник Фізичні особи. Для цього необхідно :

1 Відкрити форму списку довідника Фізичні особи ( меню Кадри - Фізичні особи та створити новий елемент довідника натисканням на кнопку Додати на командній панелі форми списку.

2 Заповнити форму, що відкрилася елемента довідника - Особисті дані фізичної особи . Ввести прізвище , ім'я, по батькові , дату народження Введення початкових залишків по зарплаті, стать на закладці Основна. Для введення відомостей про місце народження, посвідченні особи і громадянство відкрити до ти додаткові форми натисканням на кнопку вибору. У таблиці Контактна інформація вводимо адресу по прописці (реєстрації ).3 На закладці Розрахунок зарплати внести відомості про склад сім'ї та про пільги з ПДФО, а також внести при необхідності відомості про інвалідності. Відомості про умови оплати праці працівника вводяться документом Прийом на роботу в організацію. Для цього необхідно :

1 Відкрити журнал документів Прийом на роботу в організацію ( меню Кадри - Прийом на роботу в організацію ) і створити новий документ натисканням на кнопку Додати на командній панелі форми журналу.

2 Заповнити, форму Введення початкових залишків по зарплаті, що відкрилася нового документа Прийом на роботу в організацію. У шапці форми документа вибрати організацію, дату документа. У табличну частину закладки Працівник ввести запис про працівника ( табельний номер, вказати підрозділ, посаду і т.д.). Далі необхідно заповнити інформацію про співробітника на закладках : Нарахування, Внески, Внески на ФОП, Утримання.

3 Для виведення на друк наказу про прийом на роботу необхідно документ записати і натиснути кнопку Друк.

4 Вправа 2 Видаліть введену інформацію з довідників, після роздрукування первинних документів та зроблених скріншотів.

Завдання 1 28.02.2015 р. Здійснено нарахування та виплата заробітної плати персоналу в розмірі місячного окладу.

Адлинова А.А.., директор , оклад 5000.00грн .

Сорокін Введення початкових залишків по зарплаті В.В., бухгалтер , оклад 3500,00 грн.

Тарасов Т.К., касир , 1500 грн.

Самохін Д.С. , експедитор , оклад 1200,00 грн.

Пашин Я.К., інженер – технолог, оклад 2000 грн.

Іванов І.І., менеджер, оклад 1900 грн.

Коваленко А.С., майстер, оклад 1940 грн.

Кішін К.М., слюсар, оклад 8грн. за годину

Кузнєцов В.С., робочий, оклад 6 грн. за годину

Малеєв В.Н., прибиральник, оклад 1400 грн.

Макін В.В., двірник , оклад 1400 грн.

Петров А.М., охоронець, оклад 1750 грн.

Для вирішення завдання необхідно перевірити, що всі працівники вже внесені в довідники: Фізичні особи, Співробітники організації.

Зверніть увагу на стан Не прийнятий ( а ). Необхідно прийняти всіх на роботу. Пункт меню Кадри - Прийом на Введення початкових залишків по зарплаті роботу в організацію.

Далі зробити нарахування заробітної плати. Проводиться виплата заробітної плати - пункт меню Зарплата - Зарплата до виплати. При виплаті через касу дану суму необхідно замовити в банку. Сформуйте прибутковий касовий ордер на потрібну суму. Після закінчення виплат за відомістю оформляється видатковий касовий ордер.

1 Виробничий календар ( Зарплата - Регламентований виробничий календар )
Провести автоматичне заповнення регістра відомостей « Регламентований виробничий календар»

2 Облікова політика по персоналу ( Підприємство - Облікова політика - Облікова політика ( з персоналу ))

Для організації « Універсал » встановити :

- Підтримка внутрішнього сумісництва – V;

- Округляти до: - 0,01;

- Не застосовувати пільгу з ПДФО для авансів – V;

- Не застосовувати пільгу з ПДФО для нарахувань майбутніх періодів – V;

3 Довідники « Співробітники організації » « Фізичні Введення початкових залишків по зарплаті особи » ( Кадри - Співробітники організації )

Додати співробітників, не внесених раніше в довідник « Фізичні особи »:
Рекомендація : режим створення елемента довідника - « Створити нового співробітника і ввести його особисті дані в довідник фізичних осіб»:

- Акімов Олександр Якович;

- Волков Володимир Вікторович;

Додати співробітників, записи про які вже є в довіднику «Фізичні особи »:

Рекомендація: режим створення елемента довідника - « Створити нового співробітника вибравши його з довідника фізичних осіб»:

- Бубликів Олександр Федорович;

- Сидоров Семен Семенович;

4Довідник « Посади організацій» ( Кадри - Посади )
Додати посади :

- Менеджер;

- Робочий;

5 Довідник « Статті витрат »:

У підгрупу Адміністративні витрати додати елементи:

- Оклади і тарифи (АЗ ) :

Вид витрат - Оплата праці;

Рахунок 8 класу – 811;

Стаття Введення початкових залишків по зарплаті декларації - Витрати на оплату праці;

- ЄСВ (АЗ ) :

Вид витрат - Відрахування на соціальні потреби;

Рахунок 8 класу – 821;

Стаття декларації - Внески на соціальні заходи;

У групу « Витрати на збут» :

- Оклади і тарифи ( Збут ) :

Вид витрат - Оплата праці;

Рахунок 8 класу – 811;

Стаття декларації - Витрати на оплату праці;

- ЄСВ ( Збут ) :

Вид витрат - Відрахування на соціальні потреби;

Рахунок 8 класу – 821;

Стаття декларації - Внески на соціальні заходи;

6 Довідник «Способи відображення зарплати в обліку » ( Зарплата - Способи відображення зарплати в обліку )

Додати елементи в довідник:

ЗП АУП , рахунок Дт - 92 , субконто - Оклади і тарифи (АЗ ), рахунок Кт - 661, податкове призначення доходів і витрат - Хоз д-сть.

ЗП Збут , рахунок Дт - 93 , субконто - Оклади Введення початкових залишків по зарплаті і тарифи ( Збут ), рахунок Кт - 661, податкове призначення доходів і витрат - Хоз д-сть.

7 Налаштування статей витрат для відображення ЄСВ ( Зарплата - Відображення Внесків на ФОП в регла обліку):

Додати запис у регістр «Відображення Внесків на ФОП в регла. облік »:

- Період - 01.01.14р, податок - ЄСВ ФОП (працівники), рахунок витрат - 92, стаття витрат - ЄСВ (АЗ ).

- Період - 01.01.14р., податок - ЄСВ ФОП (працівники), рахунок витрат - 93, стаття витрат - ЄСВ ( Збут ).

8 Налаштування параметрів платіжних документів з податків:

У довідник Контрагенти додати групу « Обов'язкові платежі».

У групу « Обов'язкові платежі » додати елементи :

- Казначейство (банківський рахунок - ПДФО),

- Пенсійний фонд ( банківські рахунки - ЄСВ ФОП та ЄСВ з співробітників);

Додати запис у регістр Введення початкових залишків по зарплаті відомостей « Параметри платіжних документів за внесками до фондів » ( Зарплата - Облік ПДФО і внесків - Параметри платіжних документів за внесками до фондів ).

Статті податкової декларації вибрати з групи «Звіт з ЄСВ ».

9 Формування списку працівників на початок роботи ( Кадри - Прийом на роботу в організацію).

Відобразити прийом на роботу з 01 квітня 14р. співробітників в підрозділ АУП, спосіб відображення у всіх - ЗП АУП:

- Сидоров С.С – менеджер;

- Бубликів А.Ф. - Гл бухгалтер;

нарахування :

- Сидоров : Оклад по днях - 2000,00 індексація зарплати;

- Бубликів : Оклад по днях - 4000,00 індексація зарплати;

Табличні частини « Внески » і « Внески на ФОП » заповнюються автоматично
10 Прийом співробітників на роботу:

Відобразити прийом на роботу з 01 липня Введення початкових залишків по зарплаті 14р. співробітників в підрозділ АУП , спосіб відображення у всіх - ЗП Збут:

- Волков В.В – Менеджер;

- Акімов А.Я. – робітник;

нарахування :

- Волков : Оклад по днях - 1960,00 індексація зарплати;

- Акімов : Оплата за часовим тарифом - 9,00 індексація зарплати;

Табличні частини « Внески » і « Внески на ФОП » заповнюються автоматично
11 Пільги з ПДФО:

Вказати, що всі співробітники користуються базової пільгою з ПДФО з дати прийому .

Рекомендація : документи «Заява на застосування пільги ПДФО» створити введенням на підставі наказів про прийом. Доступ до створених документам: Зарплата - Облік ПДФО і внесків - Заява на застосування пільги ПДФО.
12 Введення залишків по зарплаті:

Ввести дані про заборгованість по зарплаті перед Бубликове А.Ф Введення початкових залишків по зарплаті. на дату введення початкових залишків - 700,00 грн
рекомендації:
- Встановити курсор у комірці рах. 661 і натиснути кнопку «Ввести залишки по рахунку»
- У документі « Введення початкових залишків » з розділом обліку «Зарплата і відрахування (рахунки 65,66 ) » вказати : рахунок обліку - 661 , сума - 700,00 грн , місяць нарахування - 01.12.13 року.

13 Підготовка відомостей ( Зарплата - Зарплата до виплати ):

12 липня підготувати відомість на виплату зарплати за червень. Вказати вид виплати - « Чергова виплата» і автоматично заповнити табличні частини по кнопці « Заповнити - За характером виплати».

14 Виплата грошей співробітникам через касу:

Відобразити виплату через касу 12 липня
Документ «Видатковий касовий ордер » з видом операції «Виплата ЗП по відомостям» створити введенням на підставі документа «Зарплата до виплати».

15 Інформація про банківські Введення початкових залишків по зарплаті картки працівників
Створити документи « Введення відомостей про банківські картки працівників»:

введенням на підставі наказів про прийом. Вказати для всіх працівників спосіб виплати « Через банк » , банк Аваль (додати елемент в довідник ), дату дії картки - грудень наступного року , номер картки - довільний набір цифр. Дата документів - 1 липня поточного року.

16 Нарахування зарплати ( Зарплата - Нарахування зарплати)
Встановити розмір :

- Прожиткового мінімуму на поточний рік;

- Мінімальною заробітної плати на поточний рік;

- Розмір пільги ПДФО на поточний рік;

Зарплата - Нормативні параметри:

Відобразити нарахування зарплати за липень:

- Дата документа - 31 липня;

- Місяць нарахування – липень;

- Норма днів за місяць - 21 , норма годин за місяць - 168 , відхилень від норми не було.
- Документ заповнити по Введення початкових залишків по зарплаті кнопці « Заповнити та розрахувати все»
17 Виплата зарплати через банк ( Зарплата - Зарплата до виплати ):

5 серпня підготувати відомість на виплату зарплати за липень поточного року
Створити документ «Зарплата до виплати» з видом виплати « Чергова виплата», автоматично заповнити документ по кнопці « Заповнити - За характером виплати»
5 серпня відобразити перерахування заробітної плати на картки працівників ( Документ « Платіжне доручення вихідне » з видом операції « Перерахування заробітної плати» створити введенням на підставі документа «Зарплата до виплати». Доступ до створеного документу Банк - Платіжне доручення вихідне.
18 Перерахування ПДФО ( Зарплата - Зарплата до виплати ):

5 серпня відобразити перерахування ПДФО:

- Відкрити документ «Зарплата до виплати організацій» з видом виплати « Чергова виплата» від 5 серпня;

- По кнопці « Перейти Введення початкових залишків по зарплаті» відкрити обробку «Формування платіжних документів по внесках до фондів »;

- У формі обробки :

Вказати дату платежу - 5 серпня

Створити і провести платіжне доручення (кнопки «Створити», «Провести » )
Доступ до створеного документу : Банк - Платіжне доручення вихідне.
19 Перерахування внесків до фондів ( Зарплата - Зарплата до виплати )
5 серпня підготувати відомість на сплату ЄСВ за липень поточного року. Створити документ «Зарплата до виплати» з видом виплати « Перерахування внесків на ФОП ( чергова ) », автоматично заповнити документ по кнопці « Заповнити - За характером виплати»:

У відкритому документі «Зарплата до виплати» з видом виплати « Перерахування внесків на ФОП ( чергова ) » по кнопці « Перейти» відкрити обробку «Формування платіжних документів по внесках до фондів Введення початкових залишків по зарплаті ». У формі обробки:

- Вказати дату платежу - 5 серпня;

- Створити і провести платіжні доручення (кнопки «Створити», «Провести » ).

Доступ до створених документам: Банк - Платіжне доручення вихідне.


Питання для самоконтролю знань:

1 Які довідники та документи використовуються в кадровому обліку?

2 Які документи використовуються в обліку заробітної плати?

3 Взаємопов'язані між собою ці документи?

4 У якій журнал потрапляють заповнені документи з обліку заробітної плати?

5 Перелічіть види друкованих документів з обліку заробітної плати.

6 Чи існує можливість змінити форму виплати ( основна заробітна плата , аванс) і відсоток виплати?

Зміст звіту:

1 Продемонструвати виконану роботу викладачеві.

2 Надати короткий опис відповідей на контрольні питання.

3 Роздрукувати всі первинні документі.

4 Зробити, в ході виконання завдань скріншоти Введення початкових залишків по зарплаті.


documentabjoujx.html
documentabjpbuf.html
documentabjpjen.html
documentabjpqov.html
documentabjpxzd.html
Документ Введення початкових залишків по зарплаті